320 220 PLN (2 229 PLN / m2)

Nowoczesny dom, 45 min do Wrocławia

Dom (Wolnostojący) na sprzedaż,
Sułów

Kontakt z agentem: MarMur Nieruchomości
Opis nieruchomości

Nowoczesny dom, 45 minut do Wrocławia
Budowa domu jednorodzinnego, w technologii keramzytowej, z działką budowlaną
Do wyboru :
1. Budowa domu na działce z ogłoszenia
2. Budowy domu na działce wskazanej przez Ciebie.
I DZIAŁKA:
• Cena 135000,- zł
• Pow. 1125 m2
POŁOŻENIE
Działka znajduje się w okolicy Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
Nad rzeka Młynówka i Barycz, w miejscowości Sułów.
Piękne, malownicze miejsce z dużym potencjałem, wśród ciszy i zieleni, z dala od miejskiego kurzu i zgiełku, a jednocześnie blisko infrastruktury Wrocławia, czy Milicza.
Idealne miejsce do połączenia funkcji mieszkalnych z rekreacyjnymi.
W miejscowości Sułów znajduje się szkoła podstawowa, klub piłkarski, sklepy spożywcze, straż pożarna, kościół. Wkoło wiele ścieżek rowerowych, miejsc do wędkowania i innej rekreacji, a wszystko to w otoczeniu lasów i Stawów Milickich.

UZBROJENIE:
• energia elektryczna
• woda
• kanalizacja
wszystkie media w drodze

DOJAZD:
Wjazd na działkę z drogi polnej.
Bardzo dobry dojazd do Wrocławia ( około 45min).
Do Milicza ok. 8 minut
W niedalekiej odległości:
• droga ekspresowa S5
• droga wojewódzka DW 439

GŁÓWNE ATUTY:
• Położenie w pięknym, urokliwym miejscu, w otulinie lasu i nad rzeką
• Działka graniczy z rzeczką Młynówka
• W MPZP działka budowlana
• Sąsiedztwo nowych domów jednorodzinnych
• Szybki i bezproblemowy dojazd do Wrocławia

II DOM :

KERAMZYT to lekki i w 100% naturalny materiał budowlany uzyskiwany w wyniku wypalania gliny ilastej w temperaturze 1200*C.
Zalety jakie niesie za sobą metoda budowy z keramzytu to:
1. Szybkość budowy.
2. Bardzo dobre parametry fizyczno-chemiczne, przyjazne mieszkańcom.
3. Keramzyt jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak mróz, wilgoć oraz na czynniki chemiczne, a także charakteryzuje się wysoką odpornością biologiczną (uniemożliwia rozwój pleśni, grzybów i mikroorganizmów, owadów oraz gryzoni).
4. Wysoka dźwiękochłonność.
5. Wysoka akumulacyjność i parametry cieplne.
6. Duża odporność ogniowa.
7. Wykonywanie w fabryce całych elementów ścian z gotowymi otworami okiennymi i
drzwiowymi, co sprawia, że elementy są robione z duża dokładnością.
8. Gotowe elementy są już uzbrojone pod instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną (w
ścianie są już poprowadzone rurki i osadzone puszki pod gniazdka) i grzewczą.
9. Ściany są gładkie po wewnętrznej stronie, co nie wymaga już tynkowania, a po lekkiej
obróbce gipsowej można je malować i tapetować.

Zapewniamy wszystkich niezbędnych fachowców:
- geodetę, -ekipę budowlaną, -ciesielską, dekarską,
- instalatorów elektrycznych, gazowniczych i sanitarnych,
- tynkarzy, płytkarzy i malarzy.
Wszystkie ekipy posiadają niezbędny sprzęt i wyposażenie.

FORMALNOŚCI I DOKUMENTACJA
Dokumentacja architektoniczno-budowlana W CENIE
Fachowe doradztwo opcji finansowania W CENIE
Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy W CENIE
Projekt zagospodarowania terenu W CENIE
Opinia geotechniczna działki W CENIE
Uzgodnienia branżowe W CENIE
Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę W CENIE

PAKIET PODSTAWOWY

1. FUNDAMENT PŁYTOWY
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ geodezyjne wytyczenie budynku,                                                                                               ✔ usunięcie na odkład do 10m warstwy nienośnej gruntu do poziomu projektowanego      posadowienia budynku o grubości 25-30 cm,                                                                                ✔ dostarczenie i montaż w obrębie płyty fundamentowej bednarki o długości 10 mb służącej do podłączenia uziemienia instalacji elektrycznej, ✔ rozłożenie podbudowy zasadniczej pod fundament zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem i zagęszczenie jej zagęszczarką mechaniczną, ✔ wykonanie przepustu pod przyłącze elektryczne oraz dla dodatkowych elektrycznych instalacji zewnętrznych, ✔ ustawienie elementów brzegowych ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036 gr.15 cm, ✔ wykonanie izolacji poziomej ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036 o gr. 5 cm, ✔ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE, ✔ wykonanie izolacji poziomej ze styropianu EPS 100-038 o gr. 5 cm, ✔ wykonanie ewentualnej czerpni do kominka, ✔ ułożenie zbrojenia, ✔ dostarczenie i wypełnienie płyty betonem C20/25 grubości 20 cm.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
✗ Zakupu i dostarczenia materiału zasypowego oraz żwiru drenarskiego i piasku (stanowiących podbudowę zasadniczą pod fundament), materiały te zostaną dostarczone i rozliczone wg faktycznego zapotrzebowania i zużycia, dobór rodzaju kruszywa (kliniec, pospółka żwirowa, przekrusz betonowy) zależy od rejonu budowy i dostępności materiału. W przypadku zlecenia zakupu i dostarczenia kruszywa przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do podpisania (na terenie budowy - osobiście albo przez pełnomocnika) dokumentów przewozowych wskazujących ilości dostarczanego na teren budowy kruszywa. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku strony będą przyjmować, iż zabudowana ilość kruszywa jest zgodna z wynikającą z dokumentów przewozowych. ✗ Wykonania podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek czyszczakowych podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych. ✗ Utwardzenia dojazdu do miejsca posadowienia budynku. ✗ Wykonania tarasów oraz schodów zewnętrznych. ✗ Wykonania dodatkowej niwelacji terenu do poziomu projektowanego posadowienia budynku w przypadku pochylenia działki powyżej 3%, w postaci wykopu/nasypu niwelacyjnego lub ich kombinacji. Prace te wymagają wykonania odrębnego projektu i realizowane są niezależnie od powyższego zakresu robót. ✗ Zakupu, dostarczenia i montażu geotkaniny wzmacniającej podłoże gruntowe, w przypadku posadowienia budynku na gruntach słabonośnych.
Uwaga: W przypadku słabych warunków geotechnicznych powodujących zmiany w konstrukcji fundamentu np. pogrubienie płyty, twardszy styropian, zmiana klasy betonu itp., koszty oraz ich specyfikacja zostaną ustalone po wykonaniu badań geotechnicznych i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.
Uwaga: Specyfikacja obejmuje wykonanie izolacji poziomej płyty fundamentowej przy założeniu wykonania ogrzewania podłogowego z dodatkową warstwą izolacji pod wylewką. W przypadku wyboru alternatywnego systemu grzewczego zachodzi konieczność analizy współczynników izolacyjności płyty fundamentowej.
2.. DRENAŻ
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ wykonanie drenażu opaskowego bez studzienek zbiorczych i rewizyjnych, z wyprowadzeniem go min.1 m poza obrys fundamentu.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
✗ Wykonania podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek czyszczakowych podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych
3. INSTALACJA WOD - KAN W OBRĘBIE FUNDAMENTU PŁYTOWEGO
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ Wykonanie przepustu wprowadzającego wodę do budynku. ✔ Wykonanie podziemnej części kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1m poza obrys fundamentu. ✔ Wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami PVC do górnej krawędzi płyty fundamentowej. ✔ Wykonanie instalacji wewnętrznej wody ciepłej i zimnej rurami PP w otulinie CLIMAFLEX, w obrębie płyty fundamentowej. ✔ Wykonanie prób szczelności całej instalacji.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
✗ Wykonania przyłącza wody do budynku i białego montażu. ✗ Wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej powyżej płyty fundamentowej.
4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ transport prefabrykatów na plac budowy. ✔ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV. ✔ montaż prefabrykatów. ✔ zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20. ✔ spawanie marek stalowych, ✔ szpachlowanie bruzd montażowych.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
✗ Wykonania dróg technologicznych dla sprzętu montażowego w przypadku złych warunków terenowych
5. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PARTERU
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ transport prefabrykatów na plac budowy, ✔ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV, ✔ montaż prefabrykatów, ✔ zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20, ✔ spawanie marek stalowych, ✔ szpachlowanie bruzd montażowych.
Uwaga: Ściany przed malowaniem wymagają wykonania lekkiej gładzi szpachlowej i gruntowania. Projekt przewiduje przygotowanie przepustów i otworów pod puszki elektryczne w ilości do 35 szt. dla całego budynku.
6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PODDASZA
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ transport prefabrykatów na plac budowy, ✔ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV, ✔ montaż prefabrykatów, ✔ zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20, ✔ spawanie marek stalowych, ✔ szpachlowanie bruzd montażowych.
Uwaga: Ściany przed malowaniem wymagają wykonania lekkiej gładzi szpachlowej i gruntowania.
7. KONSTRUKCJA DACHU, STROPU I ŚCIAN SZCZYTOWYCH STRYCHU
Konstrukcja dachu wraz ze stropem drewnianym i ścianami szczytowymi strychu wykonana w tradycji. Ściany szczytowe strychu, zostają obite z zewnątrz płytami OSB 3 o grubości 12 mm. Strop zostaje obity od góry płytami OSB 3 o grubości 22 mm. Na więźbie dachowej rozkładana jest folia paroprzepuszczalna.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz ze stropem i ścianami szczytowymi strychu z drewna iglastego, wg projektu, ✔ obicie stropu od góry płytą OSB 3 o grubości 22 mm, ✔ obicie ścian szczytowych strychu z zewnątrz płytą OSB 3 o grubości 12 mm, ✔ pokrycie połaci paroprzepuszczalną (3000g/m2 /24h) trójwarstwową membraną dachową, ✔ łacenie połaci dachowych.
8. SCHODY Z PŁYT OSB
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ wykonanie konstrukcji schodów z płyty OSB 3 o grubości 22 mm, ✔ dostarczenie i montaż taśm akustycznych pod płyty OSB.
9. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM
Dach pokryty dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta. Na tym etapie montowane są kominki dachowe wentylacyjne i odpowietrzające oraz wykonywane są wszelkie obróbki blacharskie (pas nadrynnowy, deski okapowe i czołowe). Dach zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ pokrycie dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta, ✔ dostarczenie i montaż kominka dachowego odpowietrzającego pion kanalizacyjny (1 szt.), ✔ dostarczenie i montaż kominka dachowego wentylacyjnego do okapu kuchennego (1 szt.), ✔ obróbki z powlekanej blachy stalowej: pasa nadrynnowego, desek okapowych i czołowych, ✔ orynnowanie PVC w systemie GALECO lub BRYZA oraz montaż rur spustowych pionowych, w wybranym kolorze.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
✗ wykonania i montażu instalacji odgromowej, z drutu ocynkowanego.
10. OKNA Z PCV
Stolarka okienna w kolorze białym (np. OKMAR-PLASTIK) wykonana z sześciokomorowch profili PCV IDEAL 8000 wzmocnionych stalą, z potrójnym obwiedniowym uszczelnieniem i ciepłą ramką, o szerokości 85 mm firmy ALUPLAST, z zastosowaniem trzyszybowego szklenia (szyba zespolona U=0,5 W/m2K) bez szprosów i nawiewników. Stolarka okienna wyposażona w okucia np. firmy WINKHAUS.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ dostarczenie i montaż stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych lub balkonowych (drzwi tarasowe rozwieralnouchylne) w tzw. „systemie ciepłego montażu” z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, ✔ zabezpieczenie górnej powierzchni styropianu brzegowego płyty fundamentowej przy drzwiach tarasowych i balkonowych płytą cementowo-włóknową CETRIS, ✔ wykonanie izolacji przeciwwodnej progu drzwi balkonowych i tarasowych w postaci fartucha z membrany EPDM.
Uwaga: Ze względów technicznych stałe szklenie w ramie (FIX) produkowane jest na poszerzonej ościeżnicy z profilu ID7000.
OPCJE DODATKOWE
✔ w przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej jednostronnie okleinowanej (kolory AP05, AP06, AP23, AP27, AP40, AP95) koszt wykonania jest wyższy o: 2.190,00 zł netto ✔ w przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej dwustronnie okleinowanej jednym kolorem (kolory AP05, AP06, AP23, AP27, AP40, AP95) koszt wykonania jest wyższy o: 5.260,00 zł netto
11. DRZWI ZEWNĘTRZNE
Stalowe drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD, serii Premium, wzór 1 z laminowaną ościeżnicą, o izolacyjności akustycznej 31 dB wypełnione pianką poliuretanową. Skrzydło drzwiowe o grubości 54 mm z trzema zawiasami regulowanymi we wszystkich płaszczyznach i zabezpieczeniem ryglami przeciwwyważeniowymi. Drzwi są wyposażone w zasuwnicę (z dwoma zamkami w systemie jednego klucza i wkładką firmy WILKA), uszczelniony próg aluminiowy oraz dodatkowy okapnik (w przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz).
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ dostarczenie i montaż w tzw. „systemie ciepłego montażu” z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, stalowych drzwi zewnętrznych firmy WIKĘD, seria Premium, wzór 1, w wybranym kolorze z palety podstawowej, ✔ zabezpieczenie górnej powierzchni styropianu brzegowego płyty fundamentowej przy drzwiach wejściowych płytą cementowo-włóknową CETRIS. Do powyższych kwot należy dodać obowiązujący na dzień dzisiejszy podatek VAT 8% dla osób fizycznych lub 23% dla podmiotów gospodarczych.

KOMIN SPALINOWY POD KOMINEK Cena netto: 11 420,00 zł
Komin spalinowy pod kominek wykonany jest z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
✔ wykonanie komina według projektu z kształtek kominowych keramzytowych, ✔ wykonanie czapki kominowej z blachy stalowej powlekanej, ✔ wykonanie izolacji termicznej komina ponad połacią dachu z niepalnej wełny skalnej, ✔ wykończenie komina powyżej połaci dachowych z blachy powlekanej, ✔ montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych, ✔ dostarczenie i montaż ław (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich.

P O D S U M O W A N I E :
ZAKRES PRAC -  Stan podstawowy   
Cena NETTO  -  320220,00  PLN
Uwaga: Możliwość realizacji stanu deweloperskiego uzależniona jest od lokalizacji budowy. Dodatkowe pakiety prac instalacyjnych i wykończeniowych wyceniane są na podstawie indywidualnych ustaleń. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi Doradcami i Przedstawicielami.

PRZYJĘTE DODATKOWE ZAŁOŻENIA OFERTOWE
• Oferta obejmuje dostawę prefabrykatów na miejsce montażu standardowymi ciągnikami siodłowymi z platformami transportowymi. W przypadku braku możliwości dostawy standardowym środkiem transportu i koniecznością przeładunku prefabrykatów na mniejsze samochody ciężarowe koszt przeładunku wynosi 5.600,00 zł netto plus 8% podatku VAT, tj. 6.048,00 zł brutto za każdy dzień montażowy prefabrykatów.
• Oferta została opracowana przy założeniu realizacji budynku na działce o pochyleniu do 3% (ze spadkiem max.30cm na 10m) na gruntach nośnych. W przypadku działki o pochyleniu powyżej 3%, oferta nie obejmuje wykonania dodatkowej niwelacji terenu. W przypadku posadowienia na gruntach słabonośnych lub nienośnych, oferta nie obejmuje wzmocnienia terenu geotkaniną lub wymiany gruntu bądź palowania pod płytą fundamentową. Prace związane z niwelacją /wzmocnieniem lub wymianą gruntu/palowaniem wymagają wykonania odrębnego projektu i realizowane są niezależnie od zakresu robót objętych niniejszą ofertą.
• Oferta nie obejmuje dodatkowych zabezpieczeń związanych z wpływem ewentualnych szkód górniczych. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, koszty ich zostaną ustalone po otrzymaniu decyzji z Okręgowego Urzędu Górniczego i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.
• W przypadku planowania wykonania próby szczelności wymagane jest zastosowanie niestandardowych rozwiązań technologicznych.
• Oferta zakłada finansowanie budowy domu etapami w systemie przedpłat.
• Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ważna jest 14 dni lub do publikacji nowych cenników. Po upływie tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny. • Prezentowane na stronie internetowej ceny mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiąc „ceny” w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Cena stanowiąca wartość konkretnej usługi wyliczona jest w ofercie indywidualnej, sporządzanej dla skonkretyzowanego zapytania, obejmując podatek od towarów i usług w wysokości 8% lub 23%, w zależności od podmiotu kierującego zapytania (osoba fizyczna albo podmiot gospodarczy).

Zapraszam do kontaktu
Jolanta Kowalska
tel. 727 917 121
biuro@marmurnieruchomosci.pl

Pomagamy w kredytowaniu zakupu z pomocą sprawdzonych doradców kredytowych.
Zamieszczone powyżej ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.

Mapa
Kontakt z agentem

MarMur Nieruchomości

Jolanta Kowalska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.