388 497 PLN (3 364 PLN / m2)

Parterowy dom pod Wrocławiem,115 m2

Dom (Wolnostojący) na sprzedaż,
Księginice

Kontakt z agentem: MarMur Nieruchomości
Opis nieruchomości

Parterowy, nowoczesny dom pod Wrocławiem - 115 m2
Budowa domu jednorodzinnego, w technologii keramzytowej.
Pow. zabudowy 115,50 m2
Pow. użytkowa 95,95 m2
Wysokość kalenicy 5,53 m
Cena brutto 388 497,00 zł
Zapewniamy wszystkich niezbędnych fachowców:
• geodetę
• ekipę budowlaną, ciesielską, dekarską
• instalatorów elektrycznych, gazowniczych i sanitarnych
• tynkarzy, płytkarzy i malarzy
Wszystkie ekipy posiadają niezbędny sprzęt i wyposażenie.

FORMALNOŚCI I DOKUMENTACJA
Dokumentacja architektoniczno-budowlana W CENIE
Fachowe doradztwo opcji finansowania W CENIE
Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy W CENIE
Projekt zagospodarowania terenu W CENIE
Opinia geotechniczna działki W CENIE
Uzgodnienia branżowe W CENIE
Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę W CENIE

STAN PODSTAWOWY
Pakiet zawiera następujące rozwiązania:

1. FUNDAMENT PŁYTOWY
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• geodezyjne wytyczenie budynku
• usunięcie na odkład do 10 m warstwy nienośnej gruntu do poziomu projektowanego posadowienia budynku, o grubości 25.30 cm
• dostarczenie i montaż w obrębie płyty fundamentowej bednarki 0 dł. 10 mb, służącej do podłączenia uziemienia instalacji elektrycznej
• rozłożenie podbudowy zasadniczej pod fundament, zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem i zagęszczenie jej zagęszczarka mechaniczną
• wykonanie przepustu pod przyłącze elektr. oraz dla dodatkowych elektr. Instalacji zewnętrznych
• ustawienie elementów brzegowych ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036, gr.15 cm
• wykonanie izolacji poziomej ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036, gr.5 cm
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
• wykonanie izolacji poziomej ze styropianu EPS 100-038, gr.5 cm
• wykonanie ewentualnej czerpni do kominka
• ułożenie zbrojenia
• dostarczenie i wypełnienie płyt betonem C20/25,gr.20 cm

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE

- Zakupu i dostarczenia materiału zasypowego oraz żwiru drenarskiego i piasku (stanowiących podbudowę zasadniczą pod fundament), materiały te zostaną dostarczone i rozliczone wg faktycznego zapotrzebowania i zużycia, dobór rodzaju kruszywa (kliniec, pospółka żwirowa, przekrusz betonowy) zależy od rejonu budowy i dostępności materiału. W przypadku zlecenia zakupu i dostarczenia kruszywa przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do podpisania (na terenie budowy - osobiście albo przez pełnomocnika) dokumentów przewozowych wskazujących ilości dostarczanego na teren budowy kruszywa. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku strony będą przyjmować, iż zabudowana ilość kruszywa jest zgodna z wynikającą z dokumentów przewozowych.
- Wykonanie podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek czyszczakowych podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych
- Utwardzenie dojazdu do miejsca posadowienia budynku
- Wykonanie tarasów oraz schodów zewnętrznych
- Wykonanie dodatkowej niwelacji terenu do poziomu projektowanego posadowienia budynku, w przypadku pochylenia działki pow.3%, w postaci wykopu/nasypu niwelacyjnego lub ich kombinacji; prace te wymagają wykonania odrębnego projektu i realizowane są niezależnie od powyższego zakresu robót
- Zakup, dostarczenie i montaż geotkaniny wzmacniającej podłoże gruntowe, w przypadku posadowienia budynku na gruntach słabonośnych

Uwaga: W przypadku słabych warunków geotechnicznych powodujących zmiany w konstrukcji fundamentu np. pogrubienie płyty, twardszy styropian, zmiana klasy betonu itp., koszty oraz ich specyfikacja zostaną ustalone po wykonaniu badań geotechnicznych i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.
Uwaga: Specyfikacja obejmuje wykonanie izolacji poziomej płyty fundamentowej przy założeniu wykonania ogrzewania podłogowego z dodatkową warstwą izolacji pod wylewką. W przypadku wyboru alternatywnego systemu grzewczego zachodzi konieczność analizy współczynników izolacyjności płyty fundamentowej.
2. DRENAŻ
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Wykonanie drenażu opaskowego bez studzienek zbiorczych i rewizyjnych, z wyprowadzeniem go min.1 m poza poza obrys fundamentu

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
- Wykonanie podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek czyszczakowych podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych

3. INSTALACJA WOD - KAN W OBRĘBIE FUNDAMENTU PŁYTOWEGO
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Wykonanie przepustu wprowadzającego wodę do budynku
• Wykonanie podziemnej części kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1 m poza obrys fundamentu
• Wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami PCV do górnej krawędzi płyty fundamentowej
• Wykonanie instalacji wewn. wody ciepłej i zimnej, rurami PP w otulinie CLIMAFLEX, w obrębie płyty fundamentowej
• Wykonanie prób szczelności całej instalacji

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
- Wykonanie przyłącza wody do budynku i białego montażu
- Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej powyżej płyty fundamentowej

4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Transport prefabrykatów na plac budowy
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV
• Montaż prefabrykatów
• Zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20
• Spawanie marek stalowych
• Szpachlowanie bruzd montażowych

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
- Wykonanie dróg technologicznych dla sprzętu montażowego, w przypadku złych warunków terenowych

5. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PARTERU
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Transport prefabrykatów na plac budowy
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami, z folii PCV
• Montaż prefabrykatów
• Zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20
• Spawanie marek stalowych
• Szpachlowanie bruzd montażowych
Uwaga: Ściany przed malowaniem wymagają wykonania lekkiej gładzi szpachlowej i gruntowania. Projekt przewiduje przygotowanie przepustów i otworów pod puszki elektryczne w ilości do 35 szt. dla całego budynku.
Uwaga: Ściany przed malowaniem wymagają wykonania lekkiej gładzi szpachlowej i gruntowania.
6. KONSTRUKCJA DACHU, STROPU I ŚCIAN SZCZYTOWYCH STRYCHU
Konstrukcja dachu wraz ze stropem drewnianym i ścianami szczytowymi strychu wykonana w tradycji. Ściany szczytowe strychu, zostają obite z zewnątrz płytami OSB 3 o grubości 12 mm. Na więźbie dachowej rozkładana jest folia paroprzepuszczalna.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Wykonanie konstrukcji drewnianych dachu wraz ze stropem z drewna iglastego, wg projektu
• Obicie ścian szczytowych z zewnątrz płytą OSB 3 o grubości 12 mm
• Pokrycie połaci paroprzepuszczalną (3000g/m2/24h) trójwarstwową membraną dachową
• Łączenie połaci dachowych
7. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM
Dach pokryty dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta. Na tym etapie montowane są kominki dachowe wentylacyjne i odpowietrzające oraz wykonywane są wszelkie obróbki blacharskie (pas nadrynnowy i deski okapowe ). Dach zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Pokrycie dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta
• Dostarczenie i montaż kominka dachowego odpowietrzającego pion kanalizacyjny (1 szt.)
• Dostarczenie i montaż kominka dachowego wentylacyjnego do okapu kuchennego ( 1 szt.)
• Obróbki z powlekanej blachy stalowej : pasa nadrynnowego, desek okapowych i czołowych
• Orynnowanie PCV w systemie GALECO lub BRYZA oraz montaż rur spustowych pionowych, w wybranym kolorze

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE
- wykonania i montażu instalacji odgromowej, z drutu ocynkowanego.
8. OKNA Z PCV
Stolarka okienna w kolorze białym (np. OKMAR-PLASTIK) wykonana z sześciokomorowych profili PCV IDEAL 8000 wzmocnionych stalą, z potrójnym obwiedniowym uszczelnieniem i ciepłą ramką, o szerokości 85 mm firmy ALUPLAST, z zastosowaniem trzyszybowego szklenia (szyba zespolona U=0,5 W/m2K) bez szprosów i nawiewników. Stolarka okienna wyposażona w okucia np. firmy WINKHAUS.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• Dostarczenie i montaż stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych lub balkonowych (drzwi tarasowe rozwieralno-uchylne), w tzw. ”systemie ciepłego montażu”, z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych
• Zabezpieczenie górnej powierzchni styropianu brzegowego płyty fundamentowej przy drzwiach tarasowych i balkonowych płytą cementowo-włóknową CERTIS
• Wykonanie izolacji przeciwwodnej progu drzwi balkonowych i tarasowych w postaci fartucha z membrany EPDM.
Uwaga: ze względów technicznych stałe szklenie w ramie (FIX) produkowane jest na poszerzonej ościeżnicy z profilu ID7000
OPCJE DODATKOWE
• W przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej jednostronnie okleinowanej(kolory AP05,AP06,AP23,AP27,AP40,AP95) koszt wykonania jest wyższy o 1.520,00 zł netto
• W przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej dwustronnie okleinowanej jednym kolorem (kolory AP05,AP06,AP23,AP40,AP95) koszt wykonania jest wyższy o 4.860,00 zł netto

9. DRZWI ZEWNĘTRZNE
Stalowe drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD, serii Premium, wzór 1 z ciepłą aluminiową ościeżnicą TERMO Premium, o izolacyjności akustycznej 31 dB wypełnione pianką poliuretanową. Skrzydło drzwiowe o grubości 54 mm z trzema zawiasami regulowanymi we wszystkich płaszczyznach i zabezpieczeniem ryglami przeciwwyważeniowymi. Drzwi są wyposażone w zasuwnicę (z dwoma zamkami w systemie jednego klucza i wkładką firmy WILKA), uszczelniony próg aluminiowy oraz dodatkowy okapnik (w przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz).
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• dostarczenie i montaż w tzw. „systemie ciepłego montażu” z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, stalowych drzwi zewnętrznych firmy WIKĘD, seria Premium, wzór 1 z ciepłą aluminiową ościeżnicą TERMO Premium, w wybranym kolorze z palety podstawowej
• zabezpieczenie górnej powierzchni styropianu brzegowego płyty fundamentowej przy drzwiach wejściowych płytą cementowo-włóknową CETRIS
Do powyższych kwot należy dodać obowiązujący na dzień dzisiejszy podatek VAT 8% dla osób fizycznych lub 23% dla podmiotów gospodarczych.

P R A C E       D O D A T K O W E
KOMIN SPALINOWY POD KOMINEK Cena netto: 9.230,00 zł
Cena brutto 9.968,40 zł

Komin spalinowy pod kominek wykonany jest z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
• wykonanie komina według projektu z kształtek kominowych keramzytowych
• wykonanie czapki kominowej z blachy stalowej powlekanej
• wykonanie izolacji termicznej komina ponad połacią dachu z niepalnej wełny skalnej
• wykończenie komina powyżej połaci dachowych z blachy powlekanej
• montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych
• dostarczenie i montaż ław (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich
• wykonanie komina według projektu z kształtek kominowych keramzytowych
• wykonanie czapki kominowej z blachy stalowej powlekanej
• wykonanie izolacji termicznej komina ponad połacią dachu z niepalnej wełny skalnej
• wykończenie komina powyżej połaci dachowych z blachy powlekanej
montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych
• dostarczenie i montaż ław (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich.

P O D S U M O W A N I E :
ZAKRES PRAC :
Stan podstawowy 388.497,00 zł
Uwaga: Możliwość realizacji stanu deweloperskiego uzależniona jest od lokalizacji budowy. Dodatkowe pakiety prac instalacyjnych i wykończeniowych wyceniane są na podstawie indywidualnych ustaleń.

PRZYJĘTE DODATKOWE ZAŁOŻENIA OFERTOWE
• Oferta obejmuje dostawę prefabrykatów na miejsce montażu standardowymi ciągnikami siodłowymi z platformami transportowymi. W przypadku braku możliwości dostawy standardowym środkiem transportu i koniecznością przeładunku prefabrykatów na mniejsze samochody ciężarowe koszt przeładunku wynosi 5.600,00 zł netto plus 8% podatku VAT, tj. 6.048,00 zł brutto za każdy dzień montażowy prefabrykatów.
• Oferta została opracowana przy założeniu realizacji budynku na działce o pochyleniu do 3% (ze spadkiem max.30cm na 10m) na gruntach nośnych. W przypadku działki o pochyleniu powyżej 3%, oferta nie obejmuje wykonania dodatkowej niwelacji terenu. W przypadku posadowienia na gruntach słabonośnych lub nienośnych, oferta nie obejmuje wzmocnienia terenu geotkaniną lub wymiany gruntu bądź palowania pod płytą fundamentową. Prace związane z niwelacją /wzmocnieniem lub wymianą gruntu/palowaniem wymagają wykonania odrębnego projektu i realizowane są niezależnie od zakresu robót objętych niniejszą ofertą.
• Oferta nie obejmuje dodatkowych zabezpieczeń związanych z wpływem ewentualnych szkód górniczych. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, koszty ich zostaną ustalone po otrzymaniu decyzji z Okręgowego Urzędu Górniczego i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.
• W przypadku planowania wykonania próby szczelności wymagane jest zastosowanie niestandardowych rozwiązań technologicznych.
• Oferta zakłada finansowanie budowy domu etapami w systemie przedpłat.
• Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ważna jest 14 dni lub do publikacji nowych cenników. Po upływie tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny. • Prezentowane na stronie internetowej ceny mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiąc „ceny” w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Cena stanowiąca wartość konkretnej usługi wyliczona jest w ofercie indywidualnej, sporządzanej dla skonkretyzowanego zapytania, obejmując podatek od towarów i usług w wysokości 8% lub 23%, w zależności od podmiotu kierującego zapytania (osoba fizyczna albo podmiot gospodarczy).
KERAMZYT to lekki i w 100% naturalny materiał budowlany uzyskiwany w wyniku wypalania gliny ilastej w temperaturze 1200*C.
Zalety jakie niesie za sobą metoda budowy z keramzytu to:
1. Szybkość budowy (stan surowy zamknięty około 3-4 tygodnie).
2. Bardzo dobre parametry fizyczno-chemiczne, przyjazne mieszkańcom.
3. Keramzyt jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak mróz, wilgoć oraz na czynniki chemiczne, a także charakteryzuje się wysoką odpornością biologiczną (uniemożliwia rozwój pleśni, grzybów i mikroorganizmów, owadów oraz gryzoni).
4. Wysoka dźwiękochłonność.
5. Wysoka akumulacyjność i parametry cieplne.
6. Duża odporność ogniowa.
7. Wykonywanie w fabryce całych elementów ścian z gotowymi otworami okiennymi i
drzwiowymi, co sprawia, że elementy są robione z duża dokładnością.
8. Gotowe elementy są już uzbrojone pod instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną (w
ścianie są już poprowadzone rurki i osadzone puszki pod gniazdka) i grzewczą.
9. Ściany są gładkie po wewnętrznej stronie, co nie wymaga już tynkowania, a po lekkiej obróbce gipsowej można je malować i tapetować.
ZAPRASZAMY NA BUDOWĘ
Zobacz jak powstaje dom z keramzytu.

Zapraszam do kontaktu
Jolanta Kowalska
tel. 727 917 121
biuro@marmurnieruchomosci.pl

Pomagamy w kredytowaniu zakupu z pomocą sprawdzonych doradców kredytowych.
Zamieszczone powyżej ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.

Mapa
Kontakt z agentem

MarMur Nieruchomości

Jolanta Kowalska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.